‌ 👑 @malake_va_padeshah#سیاست_های_زنانه 


وقتی مردها احساسی بشن،

فکر میکنند اورست رو فتح کردن


همون لحظه که رمانتیک شد بمب بارانش کن. 


بگو:وای عزیزم چقدر تو مهربونی...


تا وقتی موتورشون گرم شه بیشتر مهربون شوند!


"شاهین فرهنگ"


👑 @malake_va_padesha

-------------