بسم ا...


گفته بودم که مدیریت یه تیم رو دارم.

غیر از سختی های فنی ماجرا 

انقدر بی اخلاقی از طرف همکاران  دیدم در این مدت که میخوام زودتر یکسال تموم بشه (شده البته مدتها ولی هنوز اتمام قرارداد رو تحویل نگرفتیم) و خودم رو رها کنم.

گرچه از لحاظ فنی فقط من می توانم این تیم را جلو ببرم

و گرچه از همان لحاظ فنی عشق و علاقه خودم هم هست

اما با این شرایط نمی شود.


خیلی خیلی حرص میخورم از حرص و طمع و بی اخلاقی های بعضی ها


بعضی های به اصطلاح آقای دکتر! 


که هیچ تخصص مرتبط با این کار نداشته و به طبع آن هیچ در این مدت کار نکرده اند، 

اما با همه ی اینها، تمام امتیاز و پست و اسم و رسم و ... میخواهند

و تمام حق تو را میخواهند با پر رویی تمام! 

این یکی از موارد است. 


بخواهم بگویم این یکسال چقدر باهاشون بگو مگو کردم خیلی طولانیه.


حیف که فعلاً شرایطم ایجاب می کند تحمل شان کنم


و گرنه به موقع اش خوب میدانم چطور بنشانم شان سر جاشون.


خدایا به ملت ما کمی انصاف عطا کن.


و اینجاست که میگویند مدرک شعور نمی آورد! 


ضمن اینکه خدایا لطفاً کمی به من صبر عطا کن قبل اتمام نهایی کار نزنم له شان کنم و به طبع همه چیز بر باد برود!