بسم ا...

یادم باشه هر سال حتما سبزه بکارم

حتی شده یک دونه گندم یا ...دیدن ریشه زدن هاش واقعا دل ادم رو رقیق میکنه


هنوز برام فرایند جوانه زدن یه دونه بی جون عجیب و خارق العاده است. 


پ.ن. ۱ : کاش کمی هم دانش تجربی داشتم...


پ.ن۲: خدایی که فالق الحب هستی


دانه دل من نیز محتاج جوانه رحمت توست

پ.ن۳: اولین باره گندم می کارم. خیلی دیر شروع کردم و تازه داره ریشه میزنه و به سال تحویل نمی رسه ظاهرا. ولی برای خودم خیلی خوبه