پست قبل پراکنده از همه جاست، ذهنم پراکنده است و تنها چیزی که میدانم اینست که غم دارم و نمیدانم چه کنم. رمز مطلب همانست که برای بزرگترین چالش زندگیم بود.


پست فعلی قسمتی از نامه های یک پاراگرافی پنج شنبه ها به خودم، تقریباً سه ماه اخیر. 10 Aug 01:09
  
هر وقت گرفتاری پیدا کردی یه نماز خوب با قران بخون و فقط از خود خدا کمک بخواه. همیشه کمکت کرده
17 Aug 20:32
  
دو هفته مونده تکلیف یه مقاله ای که نزدیک به اکسپت بود رو روشن کنی. ببینم چه میکنی ها
مقاله L هم مونده معطل

13 Sep 06:57
  
برای پشتکار داشتن اینها در من ضعیف بوده:
۲) من بیش از دیگران از شکست خوردن متنفرم.

۳) هرچه امکان شکست در کاری بیشتر باشد، عزم من برای انجام دادن آن بیشتر می شود.

۴) من شهرت دارم که برای احقاق حقوق خودم تلاش می کنم.

۵) غلط است آدم، کارهای ساده متعددی را انجام دهد، تا اینکه چند کار دشوار را به سرانجام برساند.
۶) بخت و اقبال در تعیین موفقیت نقشی مهم و تعیین کننده ندارد.
۹) اینکه برای خودم کار می کنم یا برای دیگران، در میزان تلاشم تغییری ایجاد نمی کند.


20 Sep 03:09

  
۲۸ شهریور ۹۷
سلامتی. چیزی که وقتی از دست میره عمق حسرت نداشتنش معلوم میشه.
حواسم به خودم نیست. حواسم پرته انگار. چرا کمر درد این هفته را جدی نگرفتم و شد دیسک. چرا برای گچ انگشت پام پیش دکتر بهتری نرفتم! چرا بچه با خودم دکتر بردم که همه حواسم بچه باشه. 
چرا ورزش و لاغری رو دست کم گرفتم.
6 Oct
  
14 مهر 
هنوز کمرم تاب نشستن بیش از ربع ساعت را ندارد

13 Oct 10:59
  
انصاف مهمترین ملاک برای نگه داشتن تعادل است. اینکه کاری از دستت بربیاید برای مادرت و نکنی
هیچ وقت ارزش ندارد تا یک مقاله اکسپت کنی
کمی به مادرت برس، به روح اش

26 Oct 01:25
  
نگه داشتن اعتدال، بسیار مهم است. در عین اینکه کوتاهی نمی کنی برای کسانی که جز تو کسی را ندارند مثل دخترت، همسرت، پدر و مادرت و برادرها. به مقاله هم برس
کمی هوشمندانه برنامه بریز. کارها را واگذار کن. افراط نکن. بهترین زندگی را نمی توانی برای پدر و مادر و برادرها درست کنی و حتی بقیه. 
مقاله را به جایی برسان
2 Nov 02:24
  
این هفته ** کمردرد شدید گرفته. فقط چهاردست و پا میتواند راه برود! فردا نوبت ام ار ای و دکتر ***دارد. بعد سفر پیاده کربلایی که گفتیم نرو. هم مادر را مریض میکنی از استرس هم خودت را. گوش نکرد.
** قهر کرده و میخواهد از ***برگردد. کی اینها بزرگ می شوند؟

9 Nov 04:28
  
دست تنهام خیلی.... 
خدایا نیازمند معجزه ام. میشه دو تا اکسپت بگیرم یعنی؟
کار داداش کی درست میشه؟ غصه بیکاری و فشار روحی اون من رو می کشه.