تمرین انضباط فردی، شما را شاد می کند. به واسطه به دست آوردن کنترل خودتان


بیشتر مردم عادت دارند که کارهای ساده را انجام دهند...  این می شود که به تنبلی عادت می کنند. تا جایی که حتی نمی توانند کارهایشان را به اتمام برسانند یا نمی توانن کارهای سخت و مهم را حتی شروع کنند!


عادت کردن به منضبط بودن سخت است؛ با خود راه بیایید، چرا که بالاخره گاهی درجا خواهید زد و عقب خواهید افتاد. در تمام زندگی تان باید بجنگید، هرگز به نقطه ای نخواهید رسید که وسوسه های تنبلی به سراغ تان نیایند. 


تنها به واسطه انجام آنچه دوست ندارید، فرصت انجام کارهایی که دوست دارید فراهم خواهد شد.فکر کردن، سخت ترین انضباط در زندگی هر فرد است. درست فکر کردن تلاش زیادی می طلبد. اولین این روشها، زمان گذاشتن برای فکر کردن است. بازه های زمانی طولانی را به فکر کردن اختصاص دهید که عواقب و نتایج بلند مدتی خواهد داشت. هر چه بیشتر فکر کنید و به ابعاد مختلف تصمیم خود بیندیشید، کیفیت تصمیمی که خواهید گرفت بهتر خواهد شد. 


یکی از بهترین راه ها برای ایجاد عادت درست فکر کردن، تنها بودن به مدت نیم تا یک ساعت است.


هر وقت با مشکل و وضعیت خاصی روبه رو شدید، تکه کاغذی بردارید و بنویسید: روی کاغذ فکر کنید. تمامی جزئیات را بنویسید. الان اوضاع چگونه است؟ چه خواهید شد؟ و همه دلایل و ... پاسخ ها به ذهن تان خواهد آمد.

زمانی که کلافه اید و نمی توانید راه درست را بیابید، بپرسید: فرضیات من چیستند در مورد این وضعیت چه فرضی کرده ام که ممکن است درست نباشد؟


سوال جالب:

اگر 10 میلیون دلار پول داشته باشید، و تنها 10 سال دیگر زنده باشید، حالا واقعاً میخواهید در زندگی چه کنید؟

چه کاری را بیشتر و چه کاری را کم تر انجام خواهید داد؟ چه کاری را شروع می کنید و چه کاری را انجام نخواهید داد؟


یک دفترچه بردارید و 10 هدف را که میخواهید در طول 12 ماه به آنها برسید را به صورت زمان حال در آن بنویسید. مثلا من X کیلو وزن دارم. هیچ وقت به کمتر از 10 هدف رضایت ندهید! 

هر روز دفترچه تان را در دست بگیرید و دوباره اهداف تان را بنویسید.


اصل سوم: مدیریت روزانه

در طول روز هر وقت کاری پیش آمد که در لیست کارهای روزانه وجود ندارد، آن را انجام ندهید.


20 درصد کارهایی که در لیست تان هستند، 80 درصد ارزش کل را دارند

از روش A-B-C-D-E برای اولویت بندی استفاده کنید. بسته به اینکه انجام ندادن شان چقدر لطمه می زند.

قانون این است: هرگز دست به انجام کارهای B نزنید وقتی کاری با اولویت A موجود است که هنوز انجام نشده است!


به خود بیاموزید که کارهای کم ارزش انجام ندهید! این یکی از مهم ترین اصول برای موفقیت است


E کارهایی است که باید از زندگی خود حذف کنید! قانون مدیریت زمان حکم می کند که به کارهایی که به هیچ وجه نباید انجام دهید نیز فکر کنید و آنها را مشخص کنید! حذف این کارها زمان بیشتری برای شما فراهم خواهد کرد. قانون این است اگر لازم نیست کاری را انجام دهید، لازم است که انجامش ندهید!


بعد از تهیه لیست سراغ کارهای A بروید و آنها را شماره گذاری کنید. A1, A2, ... 


وقتی هر روز صبح خود را قانع به انجام مهم ترین کار در آغاز روز کاری خود کنید، به نوعی خود را کنترل کرده اید، ارباب خود شده اید، به خود نظم داده اید و احساس خوبی نسبت به خود پیدا خواهید کرد.