بسم ا...


یعنی خدایا دمت گرم


هر کسی رو یه جوری امتحان میکنی!


ما رو به واسطه دخملی امتحانهای مختلف کردی


این امتحان آخری واسه چی بود؟ :دی


شش ماهه لب به شیر نزدم و یعنی با دیدنش نمی دونین چه حالی میشم.


پنیر رو که دیگه نگو! با تخم مرغ میشدن تنها صبحونه هایی که دوست داشتم! یه روز این یه روز اون!


دلم برای هر دو شون له له میزنه :دی 


له له ها!!


ماست چکیده رو بگو!  (گریه حضار)


وااااااااااااای نون ساندویچی،


پیتزاااااااااااااااا

(های های حضار)

منوی غذایی من تنوع طلب از حدود 78 غذا!! رسید به 4-5 غذا. ببینین چقدر تنوع طلب بودم. هر روز یه مدل غذا درست میکردم و تا بیاد تکراری بشه حبیب اسم غذاها رو هم یادش میرفت! 

الاننننننننننننننن یعنی دارم دیووونه میشم :دی


تابلو شد خیلی شکمو بودم! و خدا اینطور انسان را متنبه میکند!! :))) 


خدا جون عاشقتم.

یعنی هیچ ماه رمضونی اینقدر پا روی نفسم نگذاشته بودم که این مدت گذاشتم :دی