نظم توی زندگی یه زن شاغل از همه چیز سخت تره


چون زندگی اش خیلی ابعاد زیادی داره و مدیریت کردن همزمان اینها با هم خیلی سخته


پس اولش خودم رو می بخشم که زندگی ام هنوزم نظم نداره! چون دغدغه هام خیلی زیادن و همه مقطعی هستن به خاطر برخی شرایط کاملاً خاص. درس خودم و همسر مهم ترین عاملشه. 

تا میاد زندگی ام یه روالی بگیره یه چیزی عوض میشه


دوستان در ساحت های مختلف چه پیشنهادی برای نظم دارین؟


چگونگی نظم در برنامه داشتن در ارتباط با خانواده ها

چگونگی نظم در برنامه داشتن در رسیدگی به همسر

چگونگی نظم بخشیدن به شغل مان

نظم در رسیدگی به منزل

چگونگی نظم در رسیدگی های لازم به فرزند

...ادامه مطلب یافته هام رو میزارم:


http://chi-napooshim.com/item/222-how-to-get-organized-4.html