بسم ا... الرحمن الرحیم


این یکی از کتاب هایی است که در دوران بیماری و استراحت مطلق خواندم. حرفهای ساده ای که تماماً میدانیم ولی بعضی وقتها از زبان دیگر شنیدن، تاثیر دیگری دارد و تکان دهنده. برای من که خیلی خوب بود. چون میخواندم تا به کار بگیرم. 

در ادامه برخی از نکاتی که برایم جالب بود را می آورم:


معجزه انضباط فردی- برایان ترسی

مساله اصلی انضباط فردی این است که شما اول کاری که سخت، ضروری و حیاتی است را انجام می دهید یا به خوشگذرانی می پردازید؟

این تصمیمی اساسی است. انسانهای موفق، ابتدا کاری را انجام میدهند که سخت و اجتناب ناپذیر است، آنگاه از نتایج بعدی آن لذت می برند.

**

جمله معروفی هست که می گوید: شما به دلیل گناهانتان مجازات نمی شوید، بلکه شما به وسیله گناهان تان مجازات می شوید. به بیان دیگر شما کارهایی را انجام می دهید که برای شما مضر هستند و آناً تاثیر خود را نمایش می دهند.

**

تمرین انضباط فردی، شما را شاد می کند؛ یعنی به دست آوردن کنترل خودتان

**

انسانهای موفق عادت می کنند کاری را انجام دهند که انسانهای ناموفق علاقه ای به انجام آن ندارند. انسانهای موفق نیز ظاهراً علاقه ای به انجام این کارها ندارند، اما در هر صورت این کارها را انجام میدهند، چرا که می فهمند این بهایی است که بایست برای موفقیت بپردازند.

 

****

اصل چهارم جرات بزرگترین مانع موفقیت, ترس از شکست است. این ترس به دوران کودکی بر می گردد. اگر کاری را که از ان می ترسید انجام دهید, مرگ ان ترس حتمی است. همین که دست به کار شوید, خود را اماده عدم پذیرش مشتریان, توهین برخی از آنها و شرم و خجالت کنید, ترس شما از بین خواهد رفت. اگر احساس ترس با جمله "من نمی توانم" مدل شده باشد, که این طور هم هست, روانشناسان کشف کرده اند که این ترس را می توان با گفتن پشت سر هم جمله "من میتوانم" از بین برد.

*****

اصل پنجم. عادات سلامتی عکس های مونتاژ شده چهره خود را روی بدن های متناسب, در جای جای خانه قرار دهید تا بتوانید همواره انها را ببینید. کلید سلامتی جسمی یک جمله بیش نیست؛ کمتر بخورید و بیشتر, ورزش کنید. وقتی از خواب بر میخیزید شروع به ورزش کنید. 

اینکه در ابتدای روز کاری را که شاید باب میلتان هم نبوده شروع و به پایان برسانید, در تقویت اراده موثر است. 

سه سم سفید را از برنامه غذایی حذف کنید؛ شکر, نمک و ارد. و روزانه ۸ لیوان اب بنوشید. شام را قبل از ساعت شش بعد از ظهر بخورید. سه ساعت قبل خواب چیزی نخورید.