بسم الله الرحمن الرحیمنمی دانم از سن است یا از درون گرایی یا همه همینطورند


هر چه بیشتر جلو میروم، بیشتر دچار شک در مورد انتخاب کارهایم می شوم


که الان چه بکنم که واقعاً ارزش داشته باشد؟


فقط میدانم هر چه زندگی بیشتر به من سخت می گیرد


و در کوره زندگی بیشتر می سوزم


به فلسفه محکم تری برای زندگی نیازمند میشوم


نیاز به یک دید عمقی تر پیدا می کنم


اینست که ساکت تر شده ام


بیشتر حرفهایم نزده باقی می مانند


به خاطر همین شک.


شک به گفتن یا نگفتن


به درست بودن یا نبودن


به مهم بودن یا نبودن


آه خدای من، 


دستم را بگیر که هر چه بیشتر در زندگی غرق میشوم، بیشتر نیازمند تو می شوم.


هر روز خدای بزرگتری را می طلبم


خدایا دیدم را بزرگتر کن


به قلبم وسعت بده.پی نوشت: هفته گذشته، فیلم برادرم خسرو را دیدم. تا حدی مربوط به بیماری مادرم است. چندین روز است که مدام در ذهنم تکرار می شود. ما اطرافیان هم مثل این فیلم هستیم تا حدی، رفتار خسرو قابل توجیه است ولی رفتار برادرش به هیچ وجه! این در مورد ما و مادرم هم صادق است این روزها. این روزها که باز با غصه عجین است. 

کاش من و برادر اولی میتوانستیم حرفهایمان را به دوتا از برادرها و پدرم بفهمانیم. 

این پی نوشت برای کسی که فیلم را ندیده قابل درک نخواهد بود. نوشتم که فکرهایی که این هفته در سرم چرخید یادم بماند. خصوصا تحسینی که در مورد خواهر بزرگتر خسرو و زن برادر خسرو داشتم که تکلیف مرا با مواجهه با این بیماری بیشتر روشن کرد.پی نوشت 2:

این پی نوشت در واقع حرف اصلی ام است و دلیل نوشتنم. یکی از قرار قدر 96ام با خودم این بوده که در بازه های مشخصی از سال قمری پیش رو، مرتب به حدیث رجوع کنم برای امام شناسی. بعدها دیدم که بهتر است در پی دردهایم جستجوی هدفمند بکنم با تاکید بر سیره ائمه. 

(بماند که بازه های زمانی با توجه به مشکلات زندگی ام دیده شده اند و زود به زود نیستند، بلکه یک ماه به یک ماه اند! مگر مواردی که دردی مرا دوباره به خواندن قرآن یا حدیث به صورت موضوعی کشانده باشد)

تا به حال که این جستجو، مبتنی بر گوگل خدایش خیر دهاد، بوده و نتیجه نیز به دل من یکی که ننشسته. هیچ سایتی را بعنوان دایره المعارف قابل جستجوی کاملی نیافته ام تا کنون که شرح و بسط خوبی هم داشته باشد و استناد ها و اعتبارها هم بیان شده باشد و مطمئن باشد. 

اینجا کسی از دوستان هست که پایگاه داده یا سایت خوبی در این خصوص سراغ داشته باشد که از دید گوگل مغفول مانده باشد؟ شما مرجع جستجوی چنینی تان چیست؟

برای روشن تر شدم منظورم بگویم مثلاً در حوزه شعر، سایت گنجور را میشناسم که موضوعی میتوانم در ادبیات جستجو کنم و غرق شوم و هر شعر تفسیر و توضیح هم دارد. اما هنوز چنین چیزی را در حدیث نیافته ام که بشود دایره المعارف دوست داشتنی ام.

البته دوران دانشجویی شروع به جمع آوری کلکسیونی از این دست مطالب در قالب فایل بودم که سالهاست در آرشیو هارد اکسترنال آن روزها خاک میخورد و نمیدانم جوابگوی نیاز و سوالهای این روزهایم هست یا نه. سراغش نرفته ام هنوز. ولی اگر بشود مرجع آنلاینی داشت که همه جا با خود داشته باشم چون این شکها و دردها را همه جا با خودم حمل میکنم، بهتر است. 

سمیه عزیز به طور خاص دست یاری ات را نیازمندم.

دلای عزیز هم کاش اینبار از اینجا رد بشود و این پست را بخواند.